BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU

28.09.2017

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10/1-d maddesinde, bilirkişiliğe kabul şartları arasında bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak sayılmıştır. Söz konusu temel eğitim, Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 30/7 maddesinde de belirtildiği üzere zorunlu bir eğitim olup temel eğitimini tamamlamayanlar bilirkişiliğe başvuramayacaklardır.

Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 33. maddesi doğrultusunda Baro Başkanlığımıza bilirkişilik temel eğitim izni verilmesi için yapmış olduğumuz başvuru kabul edilmiştir. Verilen izin üzerine Baro Başkanlığımız tarafından bilirkişilik temel eğitimlerine başlanacaktır.

Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 30/1 maddesi ile Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 11.08.2017 tarihli Genelge’nin Birinci Bölüm 1.maddesinde bilirkişilik temel eğitiminin 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından alınabileceği belirtilmiştir. Zorunlu olan temel eğitimden muaf tutulacaklar aynı yönetmeliğin 31.maddesinde belirtilmiştir.

Zorunlu temel eğitimini tamamlayan katılımcılara bilirkişilik temel eğitimini tamamladığına dair söz konusu genelge EK-3’te yer alan Eğitim Katılım Belgesi verilecektir. Eğitim katılım belgesi alan kişiler, bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

Baro Başkanlığımız tarafından düzenlenecek zorunlu temel eğitim programlarına katılmak isteyenlerin (tüm alanlarda) 5 yıllık mesleki kıdemi olduğunu gösterir ilgili odalardan alacağı belge ile birlikte Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına ilişkin 11.08.2017 tarihli Genelge EK-4’te yer alan ve aşağıda uzantısı verilen Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formunu doldurarak en geç 29.09.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Baro kalemine teslim etmeleri önemle duyurulur.

                                                                                                                                                                         
                                                                                            KAYSERİ BAROSU BAŞKANI

                                                                 Av. CAVİT DURSUN

 

Ek 4 Kayıt Formu Uzantısı: 

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/dokumanlar/2017/agustos/Bilirkişilik%20Temel%20Eğitiminin%20Usul%20ve%20Esaslarına%20İlişkin%20Genelge.pdf

Not: Eğitim ücreti 900,00 TL. olup eğitim programı, yeri katılımcı sayısı belli olduktan sonra açıklanacaktır.

İletişim: Mehtap Bilecen ŞENER – 0.352 222 27 34