Uzlaştırma Eğitimi Uzlaştırma ve zorunlu Arabuluculuk Hakkında

BİLGİLENDİRME NOTU;
( LÜTFEN OKUYUN, DÜŞÜNÜN ve AKLEDİN))
(Tüm Hukukçuların, Kamuoyunun ve İlgililerin dikkatine)
05.08.2017 tarihli Uzlaştırma yönetmeliği, 51. maddesi, ilgili duyurular, eğitici izni verilen kurumlar ve şartları gayet açık ve nettir. Hal böyle olmasına rağmen, gerek ilgili metinlerin okunmaması, gerek konu hakkında bilgi sahibi olunmaması ve maalesef yapılan düzenlemenin kendisinin, içeriğinin ve amacının anayasaya, hukuka, yargı erkine, insan haklarına ve ülke gerçeklerine tamamen aykırı olması ve bu aykırılıklardan kaynaklanan fiilî sonuçlar nedenleriyle olsa gerek, meslektaşlar, hukukçular ve ilgililer arasında kafa karışıklığı yaşandığı anlaşılmaktadır.
1- Uzlaştırmacı Eğitici Kuruluşu olma yetki ve hakkı sadece, üniversitelerin hukuk fakültelerine, TBB ve adalet akademisine verilmiştir.
2- Barolara bu yetki ve hak verilmediği için, doğal olarak Kayseri Barosunun da eğitim verme yetki ve hakkı yoktur.
3- Tüm Türkiye çapında, sınav süre ve sayı sınırlaması, sayı sınırlaması ( 30 kişi ), saat fazlalığı ( 48 saat, günde en fazla 8 saat), eğitici ceza akademisyeni azlığı, eğiticilerin şehir dışında bulunmak istememesi, en fazla 30 kişinin, 48 saat üzerinden, günlük en fazla 8 saat hesabına göre dahi kesintisiz 6 gün sürmesi ve diğer nedenlerle, büyük sıkıntı yaşanmaktadır.
4- TBB eğitimi, Ankara'ya ve müracaat sayısı 30'un altındaki sayıca az barolara dahi yetişmemektedir.
5- Pek çok üniversite hukuk fakültesi dahi gerek asli işleri olmaması gerekse ceza hukukçusu akademisyenin 1-2 tane olması, sistemin hukuka, vicdana, adalete ve yargı kurumuna açık aykırılığı ve diğer nedenlerle, eğitici kurumluğa dahi müracaat etmemiştir. 84 tane hukuk fakültesi bulunan üniversiteden, sadece 38 üniversite başvuru yapmıştır.
6- Baromuzca, TBB'na yazılı müracaat ta yapılmış olup, yoğunluk nedeniyle hala sıra ve cevap gelmemiştir.
7- Baromuzca, Ersem'le görüşme yapılmış, avukatlar için ayrıca 2 ayrı sınıf açılmış olmasına rağmen, müracaat fazlalığı nedeniyle sorun tam olarak halen çözülememiştir.
8- Bakanlığa, sürenin uzatılması, en az 6 ay daha sınavın yapılmaması ve diğer asli konular hakkında görüşlerimiz ve taleplerimiz bildirilmiş ve bildirilmeye de devam edilecektir.
9- Mezkur konunun her yönüyle anayasaya, hukuka, hak arama hürriyetine, adil yargılanmaya, insan haklarına, yargı erkinin etkinliğine, uygulamanın suç, ceza ve yaptırım ilkesine açık aykırılığı tartışmasızdır.

10- Özel hukukta, ceza hukukunda ve hukukun diğer tüm alanlarında, Arabulucu, Uzlaştırıcı, Tahkim, Hakem gibi parlak ve cafcaflı isimlerle, Yargısız, hukukçusuz, Hakimsiz, yandaş, yargımsı ve yargıya paralel bir yapı oluşturma gayretlerinin iç barışı bozacağı, yaptırımları ortadan kaldıracağı, ülkede suç patlamasına ve ihkakı hakka yol açacağı, mafyavari yapılar ve sonuçlar doğuracağı, zayıfları iyice ezeceği, ölümü gösterip hastalığa razı edeceği, kapitalizm, emperyalizm, üst akıl, Türkiye düşmanları ve siyonizme hizmet edeceği, toplumsal ve ahlaki alt yapıyı iyice çökerteceği ve ileride, kısa, orta ve uzun vadede, telafisi imkansiz ve geri dönülemez, büyük çaplı zararlara ve menfi durumlara yol açacağı aşikar olup, şimdiden tüm ilgilileri uyarıyoruz.
11- Yargı erki ve Adalet işleri, kimsenin ek para kazanacağı, asli işi olan memuriyet işlerini aksatarak savsaklayacağı, mesai saatleri içerisinde haksız kazanç pesinde koşturacağı, yalan yanlış, eksik ve hatalı iddia ve bilgilerle, vatandaşları korkutarak, yargıyı, hukuku, emniyeti, savcılık ve savcıları, mahkeme ve hakimleri karalayarak ve kötüleyerek ,insanları şikayetten vazgecirmeye çalışmak değildir. Yargının, saygınlık ve güven sorunu yaşadığı günümüzde, bakanlık ve bürokratların eliyle yapılan yanlışlar , işi daha da içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bu şekilde kanunsuz, hukuksuz ve etiksiz iş yapanlar, Başkanlığımıza somut olarak bildirildiğinde TCK'nun ilgili hükümleri doğrultusunda adli, idari ve cezai işlemler ve şikayetler yapılacaktır.
12- 48 saatte ceza hukuku, içeriği, mevzuat, usul ve ayrıntıları öğreniliyor ve öğretiliyorsa, boşu boşuna 4 yıllık eğitimlere gerek dahi yoktur. 4 yıllık eğitimler karşılığı, 400 saatlik kursla, hem de çok yüklü kurs ücretleriyle, bu işi de kolayca halledebilirler.
Saygılarımla.
 
Av. Cavit Dursun
Kayseri Baro Başkanı