STAJ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Tarih: 31.10.2009 23:00:00| Okunma Sayısı: 97337

AVUKAT STAJI YAPMAK İÇİN BAŞVURACAKLARIN 

GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

1. 8 ADET BİYOMETRİK FOTOĞRAF  4,5X6 EBATLARINDA (KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİNE UYGUN ERKEKLER İÇİN KRAVATLI, SAKALSIZ,)

 

2. NUFUS CÜZDANINIZIN NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ YADA E-DEVLETTEN ALINAN ŞAHSINIZA AİT NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ (2 ADET ASIL)

 

3. DİPLOMANIZIN NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ (DİPLOMA HENÜZ HAZIRLANMAMIŞ İSE OKULDAN ALINAN GEÇİÇİ MEZUNEYET BELGESİNİN VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN MEZUN BELGESİNİN NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ) (1 ADET BELGE ASLI /1 ADET FOTOKOPİSİ)

            - KIBRIS MEZUNLARI İÇİN ÜNİVERSİTELER ARASI GEÇİŞ YOK İSE, E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINAN GEÇİÇİ MEZUNİYET BELGESİ, ÖSYM YERLEŞME BELGESİ VE DİPLOMANIN NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ

- KIBRIS MEZUNLARI İÇİN ÜNİVERSİTELER ARASI GEÇİŞ VAR İSE, YÖK TEN ALINACAK DENKLİK İLE İLGİLİ SIKINTI OLMADIĞINA DAİR ANLAŞMAYA UYGUNLUK PROTOKOLÜ

- YABANCI ÜLKE MEZUNLARI İÇİN NOTER ONAYLI DENKLİK BELGESİ “TÜRKİYEDE LİSANS TAMAMLAMA EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN” İBARELİ

- YABANCI ÜLKE MEZUNLARI İÇİN NOTER ONAYLI DİPLOMA VE NOTER ONAYLI TÜRKÇE ÇEVİRİSİ YAPILMIŞ DİPLOMA ÖRNEĞİ

 

4. İKAMETGAH BELGESİ (E-DEVLETTEN ALINABİLİR) (2 ADET ASIL)

 

5. SAĞLIK RAPORU (2 ADET SAĞLIK OCAĞINDAN)

 

6. KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİNDEN ALINACAK OLAN PSİKİYATR RAPORU  

( PANDEMİ NEDENİYLE BU SUREÇTE ÖZEL HASTANEDEN ALINABİLİR ) (2 ADET)

 

7. ADLİ SİCİL KAYDI ( KURUMDAN ALINACAK) (EVLİ İSENİZ EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOY İSMİNİZE AİT DE  ADLİ SİCİL KAYDINIZ) (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)

 

8. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN  4A/4B/4C İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İŞLE MEŞGUL OLMADIĞINIZI GÖSTERİR SİGORTALILIK TESCİL KAYDI (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)

 

9. STAJ ÖNCESİNDE SGK’DA GİRİŞ ÇIKIŞINIZ OLMUŞ İSE HİZMET DÖKÜMÜ (1 ASIL 1 FOTOKOPİ)

 

10.  ASKERLİK GÖREVİNİ İFA EDİLMİŞ İSE TERHİS BELGESİ (2 SURET)

 

11. İSİM VEYA SOY İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİZ VARSA MAHKEME KARARINIZ VE ADLİ SİCİL KAYDI (2 SURET)

 

12. MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ İSENİZ İSTİFA DİLEKÇENİZ, KURUMDAN ALINAN İSTİFANIN KABULUNU GÖSTERİR OLUR BELGESİ, KURUMUNUZDAN ALACAĞINIZ HİZMET DÖKÜM CETVELİNİZ VE SİCİL ÖZETİNİZ. (2 SURET)

 

13. AŞAĞIDA YER ALAN TAAHHÜTNAME 

 

 

 

BELGELERİN HAZIRLANIŞ TARİHLERİNİN BAŞVURU TARİHİNİZE YAKIN OLMASINA DİKKAT EDİNİZ.

 

STAJ BAŞVURUSUNDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN DİLEKÇELER :

 

1.        BAŞVURU DİLEKÇENİZ(Örnek 1)

2.        İKİ AYRI AVUKATTTAN ALACAĞININ BİLDİRİ KAĞIDI (Örnek2)

3.        1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUN 3. MADDESİNİN f. VE 5. MADDESİNİN a BENTLERİNDE YAZILI HALLERİN KENDİNİZDE BULUNMADIĞINA İLİŞKİN BEYANINIZ.(Örnek3)

4.        İKİNCİ KISIM AVUKAT YANI STAJINIZ İÇİN MUVAFAKAT(5 yılını doldurmuş bir avukattan ) (Örnek 4)

 

BU DİLEKÇELERDEN 2’ŞER ADET HAZIRLAYINIZ.

 

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ:

Örnek:1

                                                              KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                              KAYSERİ

 

………..Üniversitesi/Fakültesinden………tarihinde/döneminde mezun oldum Avukatlık Stajyerliğine kabul için gerekli nitelikleri taşıyorum.

               Kayseri Mahkemelerinde staja başlatılmam hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını saygı ile arz ederim.                                                                                                                                     …./…./…..

                                                                                                                                                         Adı Soyadı,

Adres                     :                                                                                                                             İmza

Gsm                       :

Sabit Tel :

Kan Grb :

 

Örnek:2 

                                                              KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                              KAYSERİ

 

Baronuzun staj listesine yazılarak stajını yapmak isteyen ………..’yı yakınen tanıdığımı bildirir kendisini saygı ile takdim ederim…../…./….

                                                                                                                                            Av…………

                                                                                                                                                    imza

Örnek:3

                                                               KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                              KAYSERİ

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 3. Maddesinin f ve 5. Maddesinin (a) bentlerinde yazılı hallerin kendimde olmadığını cezai ve inzibati altında bulunmadığımı halen avukatlık stajı ile bağdaşmayan bir işle uğraşmadığımı ve avukatlık stajıma mani bir halim olmadığını beyan ederim. Saygılarımla…./…/…

 

Geçimimi ailem sağlıyor.

                                                                                                                             Adı soyadı

                                                                                                                                  İmza

                Örnek:4

                                                                              KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                              KAYSERİ

 

                Baronuz Stajyerliğine kabul isteminde bulunan ………….ikinci altı aylık avukat yanı stajını yanımda yapmasını muvafakat ediyorum…../…./…..

                                                                                                                                                             Av……….

                                                                                                                                                                  İmza

 

Sevgili Stajyerlerimiz;

 

Baromuza hoş geldiniz. Staj süreniz bir yıldır. Müracaatınızdan sonra 15 günlük ilan süreniz vardır. İtiraz eden olmadığı takdirde size bildirilen zamanda dosyanız hazırlanarak staja başlamanız sağlanır ki işte o zaman stajınız başlamış demektir. Bu sürelerin   içerisine resmi tatiller dahildir.

 Stajınızın ilk altı aylık kısmını adliye stajınız ikinci altı aylık kısmını ise avukat yanı stajınız oluşturur. Bu sürelerde adliye stajınızı Adli Yargı Adalet Komisyonunun ön gördüğü Savcılık, Mahkeme ve İcra müdürlüklerinde tamamlarsınız. Geçişlerinizi gösterir müzekkere ve raporları baro kalemine vermeniz gerekmektedir.

İkinci altı aylık avukat yanı stajınızı da ise raporlarınızı Av. Ali Taşcı Eğitim Merkezimize ulaştırmanız gerekecektir. Olabilecek tüm yazılarınızı herhangi bir maduriyete mahal vermemek için lütfen zamanın da sununuz. Başkanlığımıza sunacağınız dilekçeler yukarda gösterilen şekilde olmalıdır. Sadece kişisel bilgilerinizi tamamlayarak çıktı alabilirsiniz.

 Başarı dileklerimizle….
 
                                                                          
                                                      KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI
 
 

           STAJYER AVUKATLARIN YÜKÜMLÜ OLDUĞU KONULAR :

 

ü Stajyer Avukat Kayseri Barosunun eğitim çalışmalarına katılmakla yükümlüdür.

ü Stajyer Avukat adres ve telefon bilgilerini baroya bildirmekle yükümlüdür.

 

Stajyer Avukatlarımız staj süresi içerisinde şu yazıları dosyalarına ibraz etmeleri gerekir:

 

ü 15 günlük askı süresi içerisinde sizi araştırması istenen avukattan cevap yazısı bu yazı dosyanızda bulunmadığı ve süresinde sunmadığınız takdirde stajınız başlatılmaz.

ü İkinci kısım stajınız için muvafakat eden avukatınızdan getireceğiniz stajınıza başladığınızı gösterir yazı

ü İkinci kısım stajınızı yaparken şayet yanında staj yaptığınız avukatınızı değiştirmiş iseniz; değiştirdiğinizi ve kimin yanında devam etmek istediğinizi bildirir dilekçeniz ile ayrıldığınız avukatınızdan staj yaptığınız süreyi içerir raporunuzla yanında staj yapacağınız avukatın muvafakat ettiğini gösterir yazınız ve yine devam edeceğiniz avukatınızdan da başladığınızı gösterir belge

ü Avukatınızca hazırlanacak olan ilk üç aylık raporunuz bu raporun ayrıntılı olmasına özen gösteriniz..

ü Avukatınızca hazırlanacak olan ikinci üç aylık raporunuz bu raporun da ayrıntılı olmasına özen gösteriniz.

ü Stajınızı tamamladığınızda avukatlık ruhsatınıza başvurabilirsiniz. Aksitatirde staj bitim belgesi için müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Stajyer Avukatlarımız şu hususlardan istifade eder:

 

ü Stajyer Avukatlar avukatlık stajına başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve stajları devam ettiği sürece genel sağlık sigortalılıkları devam eder

 

Stajyer Avukatlarımız isterler ise şu hususlardan istifade eder:

 

ü Türkiye Barolar Birliğinden staj süresince alacakları Staj Kredisi (aylık 500,00TL)

ü Avukatlık Kanunun 26. Maddesi gereğince sizin ve muvafakat eden avukatınızın dilekçelerine göre Baromuz Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanacak Yetki belgesi

ü Stajyer Avukat Kimlik Kartı

 

Stajyer Avukatlarımızın bilmesi gereken hususlar:

 

ü Staj kesintisiz yapılır. Sadece askerlik ve sağlık durumunda dondurabilirsiniz.

ü Stajın yapıldığı yere göre Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro Başkanının haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatında görüşünü alarak 30 günü geçmemek üzere izin verebilir.

ü Stajın ikinci altı aylık süresi meslekte en az beş yıllık deneyimi ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılabilir. 

ü Stajın nakli mümkündür. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz

ü Avukatlık stajı için avukatlık Kanunun ve Yönetmeliğinin ön gördüğü şart ve nitelikleri yitirenlerin Baro Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinir.

ü İsteğiniz doğrultusun da da kaydınız silinir. Ancak yeniden başlamanız gerektiğinde ise staja baştan başlarsınız.

ü Stajınızın uzaması mahkeme ve savcılık raporları ile yanında staj yaptığınız avukatın veya Staj kurulunun önerisi (Raportörün raporuyla) ile Baro Yönetim Kurulunun alacağı kararla altı aya kadar uzatılabilir.
 
                                                              KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI
 
 
 

TAAHHÜTNAME

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60.Maddesi gereğince; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olanlardan bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası primlerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından ödeneceği ve bu kişilerin staj süresi ile sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortalısı olacakları hükme bağlanmıştır.

         Bu kapsamda; 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı sayılmadığımı, herhangi bir şekilde bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmadığımı, staj başlangıcında bu kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olup staj süresi içerisinde bu durumun sona ermesi ve/veya değişmesi halinde, bu durumumu 10 (on) gün içerisinde Türkiye Barolar Birliği’ne derhal yazılı olarak bildireceğimi, aksi halde yasa hükmünün yerine getirilmemiş olmasından doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceği, stajımın kendi kusurumdan kaynaklanan sebeplerle uzaması halinde Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmiş olan sosyal güvenlik priminin ve bu sebeple doğacak ceza ve yaptırımların tarafımdan tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederim.

 

 
Adı Soyadı:

Tarih:

Okudum Anladım

İmza :

 

TBB 'DEN 2019/26 SAYILI DUYURU

Konu:Diploma Denklik Belgelerinin Avukatlık Kanunu'na Uygun Hale Getirilmesi Hususunda Yapılacaklar Hakkında.

 

 

 
 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2022><<
Mayıs 2022
 PSÇPCCP
182526272829301
192345678
209101112131415
2116171819202122
2223242526272829
23303112345

22.05.2022
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.