Avukatlar Yardımlaşma Kanunu
Tarih: 6.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 8711

Kanun Numarası
6207

Kabul Tarihi 21/12/1953 
Yayımlandığı R.G. (Tarih-Sayı) 29/12/1953-8595 
Madde 1 - (Degisik: 19/3/1969 - 1136/193 md.) 
Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu kararıyle (Avukatlar yardımlaşma Sandığı) kurulabilir. Sandığa üye olmak istege bağlıdır. Sandikların kurulmasindan amaç, yardıma muhtaç oldukları baro yönetim kurullarınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastaligi yahut malüliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamayacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçilarına tespit olunacak sekil ve miktarda yardımları saglamak ve düzenlemektir. 
Sandikların idareleri ile çalisma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemiyenler hakkında uygulanacak esaslar baro yönetim kurulları tarafından hazırlanip, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir. Sandikların idare ve temsili baro yönetim kurullarına aittir.

Madde 2 - Sandıkların varidatı şunlardır: 
a) 3 üncü maddede yazılı yardımlaşma pulları hasılatı; 
b) Sandik azalarından bir defaya mahsus olmak üzere alınacak duhuliyeler; 
c) Sandik azalarından alınacak aylık aidat; 
d) Bagislar; 
e) Diger varidat. 
Sandikların masrafları şunlardır: 
a) 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen istihkak şartları, nispetleri, miktarları talimatnamelerde tesbit edilecek olan yardım ve tahsisler; 
b) Idare masrafları; 
c) 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesine uygun fevkalade masraflar.

Sandikların varidat ve masrafları ile bütün muameleleri her türlü vergi ve 
resimlerden muaftır.

Madde 3 - yardımlaşma pulları; avukatların, avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut verecekleri bilümum evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapıştırılmamış veya eksik yapıştırılmis evrak kabul edilirse de noksanları ikmal ettirilir. 
Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkillerinden alamazlar. 
Pullar (20) kurustan az ve (100) kurustan fazla olamaz. 
Pullar Maliye Vekaletince hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara verilir. 
Hangi evraka kaç kurusluk pul yapıştırılacagi talimatnamelerde gösterilir.

Madde 4 - (Degisik: 19/3/1969 - 1136/193 md.) 
Yardımlaşma Sandığına üye olmayan avukatlarla, adli müzaharete nail olan kimselerin vekaletini alan avukatlar üçüncü madde hükmünden ayrıktırlar. Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar ikinci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aiattan baska, yönetmeliklerde tespit edilecek maktu aylık katilma payı da verirler.

Madde 5 - (Degisik: 19/3/1969 - 1136/193 md.) 
Pul bedelini müvekkilinden aldigi sabit olan veya üçüncü maddenin birinci fıkrası hükmüne aykiri olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yapılan ihtara rağmen pul yükümlülügünü yerine getirmiyen veya tamamlamiyan avukattan baro disiplin kurulu karari ile, ilk defasinda (50) ve her tekerrüründe (100) lira para cezası alınır ve avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur.

Madde 6 - 3499 sayılı avukatlık Kanununun yedinci babında yazılı meslek sigortasına mütaallik hükümler ilga edilmiştir.

Madde 7 - Bu kanun nesri tarihinden itibaren muteberdir.

Madde 8 - Bu kanun hükümlerini icraya Adalet Vekili memurdur.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

23.05.2024
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.