AVUKATLIK ORTAKLIĞI
Tarih: 24.06.2022| Okunma Sayısı: 9549

TÜRKIYEBAROLAR BIRLIĞI AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELIĞI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, avukatlık hizmeti vermek üzere faaliyette bulunacak tüzel kişiliği haiz avukatlık ortaklıklarının; kuruluş, işleyiş ve sona ermesine ilişkin kuralları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türkiye’de kurulacak Avukatlık Ortaklıkları ile Türkiye’de salt yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti vermek üzere yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde ve mütekabiliyet esasına göre kurulabilecek olan Yabancı Avukatlık Ortaklıklarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi gereğince düzenlenmiştir.

Ortaklığın Niteliği ve Vergilendirme

Madde 4- Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari sayılmaz. Avukatlık ortaklıklarına vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Avukatlık Ortaklığının Kurulması

 

Ortaklık Sözleşmesi

Madde 5 - Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinin, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine (Yabancı Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine) uygun olarak hazırlanması ve tüm ortaklar tarafından imzalanması gerekir. Ana sözleşmede, Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla özel hükümlere de yer verilebilir.

Ortaklık Payı

Madde 6- Ana sözleşmede ortakların taahhüt ettikleri ortaklığa katılım payı her ortak için ayrı ayrı gösterilir. Ortaklar, ortaklığa katılım payı olarak;mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, menkul, nakit para, mesleki doküman, arşiv, bilgi ve emek taahhüt edebilirler. Taahhüt edilen katılım payları, ortaklığın tescilini müteakip, derhal ve eksiksiz olarak ortaklığın malvarlığına geçirilir.

Ortaklığın tescilinden sonra; ortaklığa katılım paylarında meydana gelebilecek her türlü değişiklik ana sözleşmenin tadil ve tescili ile hüküm ifade eder.

Ortaklığa katılım payı olarak gayrimenkul, araba ya da hisse senedi gibi menkul değerler taahhüt edilmişse, ortaklığın tescilini müteakip derhal bu tür karşılıkların resmi kayıtlarının da ortaklığa devri gerekir. Bu tür pay karşılıklarının ortaklık adına kayıt ve tescil işlemleri, kaydın bulunduğu yere, devri yapacak olan ortak ile ortaklık temsilcisinin birlikte başvurması ile yapılır.

Başvuru

Madde 7- Avukatlık Ortaklığı kurmak isteyen avukatlar; Avukatlık Ortaklığının kaydedileceği Baroya ortakların tümünün imzaladığı bir dilekçe ile başvururlar.

Başvuru dilekçesine ikişer nüsha olarak aşağıdaki belgeler de eklenir.

  1. Her sayfası tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış ortaklık ana sözleşmesi,
  2. b)Ana sözleşmede ortaklığa katılım payı karşılığı olarak taahhüt edilen gayrimenkul için tapu kaydının, araç için ruhsatnamenin, nakit para için banka dekontunun ve menkul değere ilişkin belgenin onaylanmış örnekleri,
  3. Ortakların Baro levhasına kayıtlı olduklarına ilişkin bağlı olunan Barodan alınan belge, (mütekabiliyet esasına bağlı olmak kaydıyla yabancı avukatlık ortaklığı için aranmaz)
  4. Ortakların nüfus cüzdanın (yabancı ortakların pasaportunun) onaylanmış örneği,
  5. Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca; (1) (Mülga:RG-28/12/2011-28156)
  1. Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları yabancı ülke Barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,
  2. Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda Avukatlık Ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge.

Karar

Madde 8- Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alması gereken belgeler eksiksiz olarak Avukatlık Ortaklığının kayıt ve tescil edileceği Baro kalemine teslim edilmedikçe başvuru talebi işleme konmaz. Baro Yönetim Kurulu, Avukatlık Ortaklığının Baroya ait Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması konusunda bir ay içinde karar verir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. Yazılma istemi, ancak Kanun ve Tip Ana Sözleşmeye aykırılık gerekçesi ile ret edilebilir. Ret kararları gerekçeli olarak yazılır.

 

AVUKATLIK ORTAKLIĞI YÖNETMELIĞI TAMAMINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

23.05.2024
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.