5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MÜNASEBETİ İLE ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

 

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ

KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

5 Nisan 2022

 

 

 

Çok kıymetli meslektaşlarım,

Basınımızın güzide temsilcileri,

5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle yapacağımız basın açıklamamıza hoş geldiniz.

 

Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, insan hakları, hak arama hürriyeti… adalet… Bu kavramlar, yargılama sürecinde avukatın varlığı ile somutlaşır ve gerçekleşir. Bağımsız savunma ve avukat, yargının meşruiyetinin mutlak şartı, bütün hak ve özgürlüklerin güvencesidir. Hakkını arayan insanın yargıdaki tek bağımsız sesi ve nefesi avukattır. Devletin temeli, adalet ; adaletin temeli, bağımsız ve özgür savunmadır.

 

AVUKATIN SESİ, VATANDAŞIN ONURU, HUKUKUN TEMİNATIDIR.

Biz hukuk devletini savunuyoruz, biz suçu savunmuyoruz. Biz masumların cezalandırılmamasını savunuyoruz, yargı bağımsızlığını savunuyoruz, gerçek anlamda adaletin gerçekleşmesini, yargıya güvenin artmasını savunuyoruz. Biz cübbesinde ilik olmayan, hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, masumiyet karinesi, kanun önünde eşitlik ilkelerinin, insan haklarının tarafıyız.

 

Hukuk, adalet, yargı, meslek sorunlarımız ile ilgili hukuki duruşu hep beraber ortaya koymalı, bölünmemeliyiz. Bu konudaki yasal değişiklik ile birlikte çoklu baro uygulamasına derhal son verilmelidir.

 

Yargıya olan güvensizliğin büyük toplumsal sorunlara gebe olacağı gerçeği karşısında, yargıya güveni tesis etmeliyiz. Bu ise liyakati esas almak ve hukuk devletinden ayrılmamakla gerçekleşebilir. Gerek sosyal barışın gerek ekonomik kalkınmanın temelinin, hukuk devleti ilkesi ve hukuki güvenlik olduğunu unutmamamız gereklidir.

 

Yargıya erişim konusundaki engellerin ortadan kaldırılması, hak arama özgürlüğünün gerçek manada hayat bulması zorunludur.

Güçlü avukat ve savunma yoksa sağlıklı işleyen bir yargıdan bahsedemeyiz. Avukata getirilen her türlü sınırlama, gerçek anlamda hakkını arayan insana getirilen sınırlamadır. Bu nedenle, avukatların hak savunması yaparken ve mesleklerini ifa ederken sınırlandırılmaması adaletin gerçekleşmesi için mutlak şarttır.

 

Bunların yanı sıra, avukatların ekonomik anlamda da güçlü olmaları gereklidir. Avukatlığın kamu hizmeti ve adaletin de herkese lazım olduğu unutulmaksızın, mesleğimizle ilgili mali politikalarının yeniden ele alınması ve düzenlenmesi gereklidir.

 

Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl sonuna doğru belirlenmiş olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi günümüzdeki ekonomik koşullarda düşük kalmış, bu tarifenin güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

 

Geçtiğimiz süreçte pandemi altında hak savunması yapan avukatlar, çok büyük sıkıntılar yaşadı. Süreler durdu, duruşmalar ertelendi, bürolar kapandı, büyük giderler… Avukatlar çaresiz kaldı. Bürosunu açmakta dahi zorlanan ve halen evden çalışan çok sayıda meslektaşımız yalnız kaldı. Tüm bunlara rağmen meslektaşlarım hak savunmasını yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir.

 

HUKUK DEVLETİ  VE BAĞIMSIZ YARGI, HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE VAROLUR. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMEL TAŞI, AVUKATLARDIR. MESLEĞİNİ İFA EDERKEN AVUKATA ŞİDDETE MARUZ KALMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMALIDIR.

Hukuk devleti ilkesi ve bağımsız yargı içerisinde adaletin gerçekleşmesi, hak arama özgürlüğü ile var olabilir. Hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesinin temel taşı, bağımsız hak savunucusu avukatlardır. Avukatlar, temsilcidir, kesinlikle taraf değildir. Bu nedenle avukata karşı şiddeti lanetliyoruz. Mesleğimizi ifa ederken şiddete maruz kalmamamız için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu konuda özellikle adliyelerde ve haciz mahallinde güvenliğimizin sağlanması gereklidir.

 

 

Yargının istinaf ile birlikte iyice hantal bir yapıya büründüğü açıktır. Uzayan ve bitmeyen davalar adalete inancı azaltan önemli bir unsurdur. Bu noktada, avukatların görülmekte olan uyuşmazlığın çözümünde gerekli delillere ulaşabilmesinin, bilgi ve belgeleri inceleyebilmesinin önündeki engeller ve keyfi uygulamalar kaldırılmalıdır.

 

Aynı şekilde, Yargı’nın saymakla bitmeyen sorunlarının çözümü için, alternatif çözüm yollarına harcanan enerjinin, en azından küçük bir bölümünün de gerçek Yargı’ya harcanması gerektiği açıktır. Yargı daha da dibe çökmeden hızla ve gerektiği şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Yargı mensupları dahi Yargı’ya müthiş derecede güvensizlik duyuyorsa, artık bunu görmemezlikten gelmemeliyiz. Israrla liyakat ve ehliyet diyoruz.

 

CMK ve Adli Yardım ile ilgili olarak avukatlarımız feragatle çalışmaktadır. Ancak CMK ücretlerinin, avukatlık asgari ücret tarifesi düzeyine getirilmesi, adli yardım konusunda da ödeneklerin pandemi süreci baz alınarak değil mevcut ekonomik kriz nedeniyle çok yoğun talebin varlığı dikkate alınarak derhal güncellenmesi gereklidir.

 

Kamu avukatlarının yıllardan beridir süre gelen, kronikleşmiş ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan sorunlarının çözüme kavuşturulması ve kamu avukatlarının üstlendiği görev ve sorumluluklarına, ifa ettiği mesleğin kutsallığına yakışır bir biçimde sonuçlandırılması en büyük temennimizdir. Nitekim hukuk fakültesi mezuniyet şartı bulunan ve kamuda ifa edilen diğer mesleklerin neredeyse tamamı kariyer meslek grubundayken kamu avukatlarının statülerinin mesleklerine yakışmayacak şekilde bu zamana kadar halen belirlenmemiş olması, kamu avukatları ile kariyer meslek grubunda olan diğer hukukçu kamu görevlilerinin özlük ve maaşları kıyaslandığında kamu avukatlarının yıllardır unutulduğu, sorunlarının ne denli büyüdüğü ve bu sorunların çözümünün ivedi olduğu açıkça görülmektedir.

 

Stajyer avukatlarımızın ve bağlı çalışan avukatlarımızın özlük hakları konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Meslektaşlarımızı güvence altına alacak bir düzenleme hızla yapılmalıdır.

 

 

POPULİST VE SİYASİ GEREKÇELERLE AÇILAN HUKUK FAKÜLTELERİ, MESLEĞİMİZİ VE YARGIYI TÜKENME NOKTASINA GETİRMİŞTİR.

Mesleğimiz ve yargının bütünüyle ilgili ciddi sorunların temelindeki nedenlerin başında hukuk fakültesi sayısındaki plansız artış ile hukuk fakülteleri kontenjanlarının çok fazla oluşu gelmektedir. İhtiyacın çok fazlasındaki hukuk fakülteleri ve kontenjan sayıları ile ilgili politik ve popülist yaklaşımla hareket edilmemelidir. Bu konuda derhal ve gerektiği gibi bir önlem alınmalıdır.

 

Her zaman ve her koşulda hak savunmasını gerçekleştiren, bağımsız yargının ve hukuk devletinin tarafı olan kıymetli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun. Bu vesile ile ebediyete intikal etmiş bütün avukat meslektaşlarımı rahmetle anıyorum.

 

Çok daha güzel günlerde 5 Nisanları yaşamak ümidiyle… Saygılarımızla.

 

                                                                                                          Kayseri Barosu Başkanlığı