STAJ BİTİM BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI
 
 
                             Staj Bitim Belgesi Başvuru Evrakları
 
 

1-Dilekçe (ÖRNEK1

2-KurumdanYeni tarihli Adli Sicil Kaydınız (Evli İseniz Önceki Soyadınıza Göre de Hazırlanmış Adli Sicil Kaydınız.)

 3-Sosyal Güvenlik Kurumundan   4a/4b/4c İle İlgili herhangi bir işle meşgul olmadığınızı  gösterir  sigortalılık tescil kaydı (Ayrı Ayrı Hazırlanmış Olması             Gerekmektedir)

4-Yeni tarihli İkametgah Belgesi 


      

 
      ÖRNEK1
  

                                KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞINA

                                                                   KAYSERİ

 
 
 
Baronuz ……. Staj siciline kayıtlı stajyer avukatıyım …….. tarihi itibari ile 1 yıllık Avukatlık Stajımı tamamlamış bulunmaktayım. Bu sebeple Staj Bitim Belgesinin düzenlenerek tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/….

                                                                                                                              

 
                                                                          Ad Soyad :       
 
                                                                                 İmza