2019 CMK ÜCRET TARİFESİ
Tarih: 5.06.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 13885

31 Aralık 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30642 (4. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: 
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ 
VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 
2019 YILI TARİFESİ

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır. 

Tarife 

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; 
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 346 TL, 
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 539 TL, 
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL, 
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL, 
d) Çocuk mahkemeleri: 
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 593 TL, 
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.065 TL, 
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 593 TL, 
f) Kanun yolları mahkemeleri: 
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.065 TL, 
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.199 TL, 
ödenir. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer


ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mart 2020><<
Mart 2020
 PSÇPCCP
92425262728291
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
14303112345

29.03.2020
AV. CAVİT DURSUN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.