5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
Tarih: 5.04.2024| Okunma Sayısı: 207

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ

KAYSERİ BAROSU BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

5 Nisan 2024

 

Çok kıymetli Meslektaşlarım, Stajyer Avukat kardeşlerim,

Basınımız saygın temsilcileri,

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yapacağımız basın açıklamamıza hoş geldiniz.

 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, ebediyete intikal etmiş bütün avukat meslektaşlarımı rahmetle anıyorum.

Bugün Kayseri Barosu olarak, Avukatlar Gününü kutlamıyoruz. Dün gece genç meslektaşımız Av. Hüseyin Keskin’i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Ölümün olduğu yerde kelimelerin kifayetsiz kaldığı, acının yüreklerimizde olduğu bir gündeyiz. Kendisini rahmetle anıyorum.

GÜÇLÜ SAVUNMA, GÜÇLÜ AVUKAT YOKSA HUKUK DEVLETİ DE YOKTUR.

Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat”, “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor. 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğimizin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerimizi bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

- Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını       istiyoruz.

-  Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

-  Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-   Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesiniistiyoruz.

-  CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

-  Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

-  Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

-  Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.

-  Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

-  Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

-  Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

- Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

-  Baroların gelirlerinin artırılmasınısağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

-  Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

-  Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-  Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

 

AVUKATIN SESİ, YURTTAŞIN ONURU, HUKUKUN VE ADALETİN TEMEL GÜVENCESİDİR.

 

Biz cübbesinde ilik olmayan, hukuk dışında eğilmeyen avukatlarız. Hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı, masumiyet karinesi, kanun önünde eşitlik ilkelerinin, insan haklarının ve de Cumhuriyetin ilkelerinin tarafıyız.

 

Biz hukuk devletini savunuyoruz. Biz suçu değil, masumların cezalandırılmamasını, yargı bağımsızlığını, gerçek anlamda adaletin gerçekleşmesini, yargıya güvenin artmasını savunuyoruz.

 

ISRARLA YARGIDA LİYAKAT VE EHLİYET DİYORUZ.

ULAŞILIR, HIZLI VE BAĞIMSIZ YARGI DİYORUZ.

 

Bir kere daha belirtmek isterim ki, gerek sosyal barışın gerek ekonomik kalkınmanın temeli, hukuk devleti ilkesi ve hukuki güvenliktir. Yargı mensupları dahi yargıya güvensizlik duymaktadır. Tekrar tekrar ve ısrarla liyakat ve ehliyet, bağımsız yargı diyoruz.

 

POPULİST VE SİYASİ GEREKÇELERLE AÇILMIŞ OLAN HUKUK FAKÜLTELERİ, MESLEĞİMİZİ VE YARGIYI TÜKETMİŞTİR.

 

Mesleğimiz ve yargının bütünüyle ilgili ciddi sorunların temelindeki nedenlerin başında hukuk fakültesi sayısındaki plansız artış ile hukuk fakülteleri kontenjanlarının çok fazla oluşu gelmektedir. İhtiyaçtan çok fazla hukuk fakülteleri ve kontenjan sayıları ile ilgili politik ve popülist yaklaşımla hareket edilmiştir. Bu konuda yargıdaki ve mesleğimizdeki hasar büyüktür.

Her bir meslektaşımızın varlığı savunmaya değer katmaktadır. Ancak 190 bini geçmiş avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam oluşturduğunu görüyoruz. Kamusal bir meslek olan avukatlığın, piyasalaştırılması çok ciddi tehlikelere neden olacaktır.

Popülizmden vazgeçilerek Hukuk Fakültesi sayısının ve kontenjanlarının liyakat ve bilimsel değerlere göre azaltılması zorunludur.

Mesleğimize yeni başlayan meslektaşlarımızın desteklenmesi, Baroları ile aidiyetleri üzerinden ve siyasi gösteriş yapmak suretiyle değil prim muafiyetlerinin genişletilmesi ve vergisel pozitif düzenlemeler ile gerçek anlamda yapılmalıdır.

 

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı böldürmeyiz. Bir kere daha tekrar ediyoruz, temel hukuk ilkelerine aykırı çoklu baro uygulamasına derhal son verilmelidir. Barolar ve avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayretinden vazgeçilerek, gerçek sorunların çözümüne odaklanılmalıdır. Çoklu baro anlayışını kabul etmediğimizi ısrarla söylemeye devam edeceğiz.

 

Meslek faaliyet alanımızın korunmasının temeli yurttaşların hak arama özgürlüğünün korunmasıdır. Bunların yanı sıra dezavantajlı insanların avukata ve adalete erişimi önündeki engeller de kaldırılmalıdır. Yargı daha da dibe çökmeden hızla ve gerektiği şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.

CUMHURİYET HUKUK DEVRİMİDİR.

 

Hukuk devrimi olan, ilelebet payidar olacak Cumhuriyetimizi, 100. yılında gururla ve umutla kutladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnet ile anıyorum.

 

HUKUKSUZLUK YIKAR.

 

Hukuksuz bir toplum ve devlet yaşayamaz.

Hukuksuzluk, toplumsal fay hatları oluşturur.

İnsanlarımız ve ülkemizin esenliği, hukuk devleti ilkelerini temel almakla ve adaleti tesis etmekle olur.

Aksi halde hukuksuzluk yıkar.

Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat İçin de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız.

Saygılarımızla.

Kayseri Barosu Başkanlığı

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

23.05.2024
AV. ALİ KÖSE
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.